võim

võim, filosoofias sotsiaalse subjekti suutlikkus ja võimalus teostada oma tahet ning juhtida või suunata teiste isikute tegusid, kasutades selleks autoriteeti, jõudu, traditsioone, seadusi, teadvuse manipuleerimist jms. Harilikult tähendab võim riigi pädevust tagada ühiskonnas seaduslik kord ja sihipärase arengu võimalused. Selleks loob riik võimuinstitutsioonid: seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning nende toimimist tagava haldus- ja sunniaparaadi (sh politsei ja sõjaväe).

VE, 2006