võimude lahusus

võimude lahusus, riigivõimu teostamise põhimõte, mille kohaselt riigivõim tuleb selle õiglase rakendamise huvides jaotada üksteisest sõltumatute võimuorganite vahel. Võimude lahususe teooria rajajate ja esindajate (John Locke, Henry Saint John Bolingbroke, Charles de Montesquieu jt) järgi pidi riigis olema kolm võimu: seadusandlik, täidesaatev ning kohtuvõim. Võimude vastastikuse mõjustamise vältimiseks peab iga võimu kõrgemate organite moodustamine toimuma üksteisest sõltumatult (nn autonoomne kreatsiooniprintsiip), peab kehtima vastastikune ametisobimatus ja teise võimu poliitilise juhtimise ning suunamise keeld.

VE, 2006