Võlingi oja

Võlingi oja, ka Võllinge oja, Põltsamaa jõe parempoolne lisajõgi; pikkus 13 km, jõgikond 21,1 km2, läbib keskjooksul Endla soostikus Punaraba. Jõgikonnas Koeru–Jõeküla maantee lähedal on Norra karstiallikate piirkonnale iseloomulikud Kiltre ehk Värvi allikas (vesi sisaldab hüdrogeokeemilise anomaaliana suurel hulgal polümetalle), Sopa allikas (umbes 5 m sügav, Eesti sügavaimaid), Võlingi allikas (piirkonna suurim, umbes 220 l/s) ja Vilbaste allikarühm (4 suurt tõusuallikat). Oja jääb suures osas Endla looduskaitseala piiresse.

Sopa allikas

Norra allikas ja Norra mõis

Vilbaste-Võlingi allikate ala

Kirjandus

Eesti Loodus, 1997, 10 (Endla looduskaitseala erinumber)

EE 10, 1998; muudetud 2011