võlv

võlv, kivist või betoonist, harilikult kaarja ristlõikega ja sellest olenevalt kaldsuunalise survejõuga kattetarind.

VE, 2006