Võnnu vald

Võnnu valla üldandmed
Elanike arv (2010) 1184
Pindala 232,63 km2
Vallavanem Tõnu Muru
Maakond Tartumaa

Võnnu vald, 2. järgu haldusüksus, ennistatud 16. V 1991; asub Tartu maakonna kaguosas; 232,63 km2, 1184 elanikku (2010). Keskus Võnnu alevikus.

Võnnu valla naaberomavalitsused on Tartumaal Meeksi, Haaslava ja Mäksa vald ning Põlvamaal Mooste, Ahja ja Vastse-Kuuste vald.

Asustus ja rahvastik

Võnnu vallas on 1 alevik (Võnnu) ja 12 küla.

Külad

Agali, Ahunapalu, Hammaste, Imste, Issaku, Kannu, Kurista, Kõnnu, Liispõllu, Lääniste, Rookse, Terikeste

Valla asustus on koondunud lääneossa.

Vaata Võnnu valla elanike arv asulati.

Loodus

Valla lääneosa paikneb Ugandi lavamaal, seal on ülekaalus põllumaastik ning seal on ka põhiosa asustusest. Valla idaosa paikneb Peipsi madalikul, ulatudes kirdeosas Pedaspää kurmu juures Peipsi järveni. Seal on valdavad madalsood, mida liigestavad mitu järve (Ahijärv, Leego, Kalli, Äijärv) ja jõed (Ahja, Peravalla). Suur osa sellest alast kuulub Emajõe-Suursoo sookaitsealasse. Vallas on Järvselja looduskaitseala (osaliselt; kaitseala tuumikuks on omaaegne Järvselja looduskaitsekvartal), kaitsealused Issaku (2,4 ha) ja Kurista metsapark (5,4 ha) ning Võnnu pastoraadi park (1 ha).

Kaitse all on Ahunapalu kadakas (ümbermõõt 1,02 m ja kõrgus 13 m; Ahunapalu kalmistul), Kotkapesa mänd (ümbermõõt 3 m ja kõrgus 20 m; arvatav vanus 430 aastat; Ahunapalu külas), Kurista sanglepp (ümbermõõt 3,3 m ja kõrgus 17 m), Lesenaise pedajas (ümbermõõt 3,93 m ja kõrgus 14 m; Kurista külas), Mäesuitsu ohvripärn (ümbermõõt 5,8 m ja kõrgus 16 m; Terikeste külas), Rookse küla jalakas (ümbermõõt 4,83 m ja kõrgus 17 m) ja Vabaduse tamm ehk Körberi tamm (ümbermõõt 2,85 m ja kõrgus 28 m; Võnnu alevikus).

Emajõe-Suursoo sookaitsealal Kalli järvest Peipsi poole suunduv Kalli jõgi

Järvselja looduskaitsekvartali ürgne mets

Ahja jõgi Lääniste kohal ja jõe ületamise parv (1921)

Ettevõtlus ja transport

Võnnus asuva Ökoehituse AS-i tootmistsehh

Suuremad tööandjad on puidutöötlemisettevõtted (Ökoehituse AS, paigaldusvalmis nelikant palkosade tootmine ja paigaldamine, AS Avi Puutöökoda, mööbli valmistamine eritellimisel).

41% (2003) vallast hõlmab metsamaa, riigimetsamaad haldavad Tartumaa metskonna Kastre ja Tartu metsandik.

Haridus, kultuur ja tervishoid

Haridus- ja kultuuriasutused (sh Võnnu Keskkool, Võnnu lasteaed, Võnnu Kultuurimaja, Võnnu raamatukogu) on valla keskuses Võnnus, raamatukogu on ka Läänistes.

Võnnus on Võnnu Jakobi kirik.

Võnnu Jakobi kirik

Võnnu kiriku altar

Kastre-Peravalla kunagine koolimaja Ahunapalus, kus aastatel 1907–10 töötas õpetajana Henrik Visnapuu

Ajalugu

Võnnu vald moodustati 1939 Kastre-Võnnu valla põhiosast ning Ahja ja Mäksa valla osadest. Võnnu vald kaotati 1950, staatus ennistati 16. V 1991.

Võnnu valla tuntud inimesi

Võnnu vallast on pärit Gustav Suits, Bernard, Carl ja Martin Körber ning Taavet Rootsmäe.

EE 12, 2003; muudetud 2011