võrre

võrre, keeleteaduses võrdlusaste, mingi omaduse suhtelist määra näitav grammatiline kategooria (alg-, kesk- ja ülivõrre). Võrreldavad on enamik omadussõnu.

VE, 2006