Võrtsjärve hoiuala

Võrtsjärve hoiuala, koosneb Tartumaa (Rannu ja Rõngu vald), Valgamaa (Põdrala ja Puka vald) ja Viljandimaa (Kolga-Jaani, Viiratsi ja Tarvastu vald) osaalast.

Hoiuala hõlmab kogu Võrtsjärve ja tema kaldaalad (Valgamaa osahoiuala hõlmab ka Võrtsjärvest lõuna pool asuva maa-ala, haarates endasse Porijärve). Tartumaa osahoiuala on asutatud 2006. aastal, pindalaga 10 825,8 ha (sellest veeosa 9708,9 ha), Valgamaa osahoiuala 2005. aastal, pindalaga 756,1 ha (sellest veeosa 323,1 ha) ja Viljandimaa osahoiuala 2005. aastal (kahe lahustükina), pindalaga 17 687,7 ha (sellest veeosa 16 723,1 ha).

Võrtsjärve hoiuala on moodustatud looduslikult rohketoiteliste järvede (Võrts- ja Porijärve), jõgede ja ojade, lamminiitude, siirdesoo- ja rabametsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning niiskuslembeste kõrgrohustute kui elupaikade, aga ka soopardi, viupardi, sinikael-pardi, rägapardi, suur-laukhane, rabahane, punapea-vardi, tuttvardi, väikeluige, sõtka, väikekoskla, jääkoskla, hüübi, roo-loorkulli, merikotka, mustviire, tõmmukajaka, naerukajaka, rukkiräägu, tutka, täpikhuigu, kiivitaja, mudatildri, laugu, tuttpüti, rästas-roolinnu ning tõugja, hingu, võldase ja vingerja elupaikade kaitseks.

Välislink

Loodud 2013