võsund

võsund, stoolon, taime rõhtne külgharu, millel arenevad lisajuured; taime vegetatiivne paljunemisvahend. Võsundid võivad olla maapealsed (nt maasikal) või maasisesed (nt orasheinal).

VE, 2006