vürst

vürst, väikeriigi valitseja või kõrgaadlik, hiljem peamiselt aadlitiitel.

VE, 2006