vaatlus

vaatlus, tegelikkuse eesmärgipärane ja valivtajumine, empiirilise tunnetuse esmaseid meetodeid. Teaduslikule vaatlusele on eriomane probleemist lähtuv plaanipärasus ning saadavate andmete süstematiseerimine ja tõlgendamine teooria seisukohast.

VE, 2006