Vaher, Rein

Rein Vaher (10. I 1935 Mustvee), geoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1983, Minsk, Valgevene Geokeemia ja Geofüüsika Instituut). Lõpetas 1958 Tartu Riikliku Ülikooli. Oli 1958–65 ENSV Geoloogia Valitsuse geoloog, aastast 1965 töötanud Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis (1965–84 nooremteadur, 1984–2002 vanemteadur, aastast 2003 erakorraline teadur).

Uurimusi struktuurigeoloogia ja geofüüsika alalt: uurib eelkõige Eesti lokaalstruktuure ning kivimite tihedust ja magnetilisi omadusi ning ka isotoop- ja geokeemiliste indikaatorite kasutamist globaalsete kliima- ja keskkonnamuutuste uurimisel.

Töid

  • Современная структура поверхности фундамента Эстонии. – Известия Академии Наук Эстонской ССР. Химия. Геология 21 (3), 1972  
  • Geologic structure and seismicity of Estonia (koos Heldur Sildveega). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 44 (1), 1995
  • Tectonics (autoreid). -– Geology and Mineral Resources of Estonia (1997)
  • Influence of bedrock topography on oil shale mining in North-East Estonia (autoreid). – Oil Shale 23 (4), 2006, lk 313–327
  • Põlevkivi roll CO2 emissioonis Balti piirkonnas (autoreid). – Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 1–2, 2007, lk 27–28
  • Peipsi nõo aluspõhi.Tektoonika. – Peipsi, 2008, lk 13–24
  • Composition and properties of the iron hydroxides-cemented lenses in Estonian sandstone of Middle Devonian Age (autoreid). – Studia Geophysica et Geodaetica 53 (1), 2009, lk 111–131
  • Ancient buried valleys in the city of Tallinn and adjacent area. – Estonian Journal of Earth Sciences 59 (1), 2010, lk 37–48

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011