vaiehitis

vaiehitis, arheoloogias vaiadele toetuvale alusele ehitatud asula või hoone. Neoliitikumi ja pronksiaja vaiehitisi on uuritud eriti Alpi mäestiku järvede kaldail (Robenhausen). Eestis leidub rauaaja vaiehitise jäänuseid arvatavasti Koorküla Valgjärves.

VE, 2006