Vaikmäe, Rein

Rein Vaikmäe (29. VI 1945 Schleswig-Holstein, Saksamaa), paleoklimatoloog, geograafiakandidaat (1981, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Geograafia Instituut, Moskva), Euroopa Akadeemia liige (1993).

Lõpetas 1969 elektroonikainsenerina Tallinna Polütehnilise Instituudi, seejärel töötas aastani 1973 sealsamas insenerina ja 1973–99 Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Geoloogia Instituudis teadurina (1987–89 isotoopgeoloogia laboratooriumi juhataja, 1990–99 instituudi direktor ja ühtlasi isotoop-paleoklimatoloogia laboratooriumi juhataja). 1999–2001 oli Haridusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse osakonna juhataja, ühtlasi TTÜ Geoloogia Instituudi isotoop-paleoklimatoloogia laboratooriumi juhataja ja Tartu Ülikooli geoloogia instituudi külalisprofessor, 2001–02 Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika nõunik ning 2003–05 Haridus- ja Teadusministeeriumi innovatsioonipoliitika nõunik, 2005–10 TTÜ teadusprorektor, aastast 2010 TTÜ Geoloogia Instituudi isotoop-paleoklimatoloogia osakonna juhataja.

Uurimusi isotoop-paleoklimatoloogia ja paleohüdroloogia alalt ning globaalsete kliima- ja keskkonnamuutuste kohta. Osalenud paljudes ekspeditsioonides: Teravmägedel 1976 ja 1988, Severnaja Zemljal 1979, Kamtšatkal 1979 ja 1983, Tšuktšimaal 1981, Kanada Arktikas Byloti saarel 1992 ja McKenzie deltas 1998, Tiibeti platool 1997 ja muudes kohtades.

Töid

 • Isotope variations in the temperate glaciers of the Eurasian Arctic. – Nuclear Geophysics 1990, 4, 1
 • Morphology, stratigraphy and Oxygen isotope compositions of fossil glacier ice at Ledyanaya Gora, Northwest Siberia, Russia (autoreid). – Boreas 1993, 22, 3
 • The twostep shape and timing of the last deglaciation in Antarctica (autoreid). – Climate Dynamics 1995, 11

Organisatsiooniline kuuluvus

 • 1990–2000 Eesti Geograafia Seltsi juhatuse liige
 • 1997–99 Eesti Põhjavee Komisjoni esimees
 • 1998–2003 Rahvusvahelise Kvaternaariuuringute Liidu (INQUA) Eesti Rahvusliku Komitee esimees, aastast 2003 aseesimees
 • 1998–2005 Ajakirjade Quaternary International ja Boreas toimetuskollegiumide liige
 • 2001–04 Euroopa Nõukogu teaduse ja kõrghariduse komitee (CD-ESR) ja selle büroo liige 
 • 2001–05 Euroopa Komisjoni teaduse ja tehnoloogiliste uuringute komitee (CREST) liige 
 • 2001–06 Haridus- ja Teadusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu (TKN) liige 
 • 2002–05 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tehnoloogiavaldkonna hindamiskomisjoni liige
 • 2003–05 EAS-i tehnoloogia arenduskeskuste juhtkomitee liige 
 • 2005–06 Eesti Teadusfondi (ETF) nõukogu liige 
 • 2005–09 Euroopa Polaarkonsortsiumi teadusnõukogu liige 
 • 1987– Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Geoloogia Instituudi nõukogu liige 
 • 1995– Euroopa Isotoopuuringute Ühingu büroo liige (2000–02 president) 
 • 2001– Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Teadus ja Arendusnõukogu (TAN) teaduspoliitika komisjoni liige 
 • 2001– Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) Euroopa Polaarnõukogu liige 
 • 2005– TTÜ Küberneetika Instituudi nõukogu liige 
 • 2006– COST Programmi Maa Süsteemi Teaduste ja Keskkonnakorralduse valdkonna Komitee liige 
 • 2007– ajakirja Estonian Journal of Earth Sciences toimetuskolleegiumi liige 
 • 2008– INQUA Maismaaprotsesside Komisjoni paleopõhjavete gruppi koordineeriva grupi liige
 • 2008– Jääpuursüdamike Teadusuuringute Rahvusvaheline Partnerlus (IPICS) juhtkomitee liige 
 • 2009– Euroopa Strateegilise Teadusinfrastruktuuri Foorumi keskkonna töörühma liige 
 • 2009– TTÜ Meresüsteemide Instituudi nõukogu liige 
 • 2009– Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusnõukogu liige 

EE 14, 2000; muudetud 2011