Vakk, Feliks

Feliks Vakk (2. VI 1930 Tallinn – 11. III 1987 Ravila), keeleteadlane, filoloogiakandidaat (1964). Lõpetas 1955 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia, loogika ja psühholoogia ning 1959 saksa filoloogia erialal. Töötas 1963–86 Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi leksikoloogiasektoris. „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” koostajaid. Pani aluse eesti keele fraseologismide teaduslikule uurimisele; kirjutanud fraseoloogiaraamatuid „Suured ninad murdsid päid...” (1970) ja „Miks just nõnda?” (1984), olnud mitme fraseoloogiaraamatu toimetaja.

EE 14, 2000