valgekaart

valgekaart, 1918–20 NõukogudeVenemaal enamliku režiimi vastu võidelnud sõjaväeliste formeeringute mitteametlik nimetus.

VE, 2006