valimissüsteem

valimissüsteem, riigi esindusorganite valimise kord; määratakse õigusnormidega, mis kogumina moodustavad valimisõiguse. Valimissüsteemi mõiste hõlmab ka esindusorganite kohtade jaotamise erakondade vahel; jaotamises eristatakse majoritaarset ja proportsionaalset süsteemi. Eesti Riigikogu liikmed valitakse proportsionaalsuse alusel.

VE, 2006