Vallner, Leo

Leo Vallner (26. V 1934 Varbla), hüdrogeoloog, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1970, Minsk, Valgevene NSV Teaduste Akadeemia geokeemia laboratoorium).

Lõpetas 1957 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötanud 1957–58 Tšita geoloogiavalitsuses hüdrogeoloogina ja 1958–62 projekteerimisinstituudis Eesti Projekt vanemhüdrogeoloogi ja grupi juhatajana, 1962–93 oli Eesti Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis teadur, vanemteadur ja hüdrogeoloogia labori juhataja, 1994–2002 Eesti Geoloogiakeskuses vanemhüdrogeoloog ja projektijuht, 1999–2004 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis teadur, 2005–2012 erakorraline vanemteadur, aastast 2013 isotoop-paleoklimatoloogia osakonna juhtivinsener.

Uurinud matemaatiliste meetoditega Eesti põhjavee kujunemist, liikumist ja varu (sh modelleerinud põhjaveeprotsesse) ning käsitlenud geofiltratsiooni teoreetilisi probleeme. Viimastel aastatel lisandunud uurimused käsitlevad põhjavee optimaalset kasutamist, maapinna tehisdeformatsioone ning põlevkivikaevandamise keskkonnamõju Kirde-Eestis.

Töid

  • Гидрогеодинамическая расчисленность и баланс подземных вод в Эстонии. – Проблемы гидрогеологии Эстонии, 1980
  • Problems of groundwater quality management in Estonia. – Groundwater Quality Management. IAHS Publication 220 (Wallingford, 1994)
  • Groundwater. – Estonian Environment. Past, Present and Future, 1996
  • Development of drinking water recources in coastal areas of Estonia. – Limnologica 29, 1999, lk 283–289
  • Impact of Climate Change on Water Balance Elements in Estonia (autoreid). – Estonia. Geographical Studies, 2000, lk 35–55
  • Hydrogeological model of Estonia and its applications. – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 52 (3), 2003, lk 179–192
  • Estonia, the oil shale industry. Risk based environmental site assessment of landfills (2004, autoreid)
  • Eesti põlevkivitööstuse elukaare analüüs (2008, autoreid)
  • Upconing of saline water from the crystalline basement into the Cambrian-Vendian aquifer system on the Kopli Peninsula, northern Estonia (koos Andres Marandiga). – Estonian Journal of Earth Sciences 59 (4), 2010, lk 277–287

EE 14, 2000; muudetud 2014