Valma neoliitiline asulakoht

Valma neoliitiline asulakoht, asub Võrtsjärve läänerannikul Valma küla lõunaservas rannavalliga liituval liivakruusakühmul (III aastatuhat eKr). 1950 ja 1953–55 leiti kaevamisel (Lembit Jaanits) kammkeraamikat, väikesi tulekiviesemeid ning luu- ja sarvesemeid (sh 12 õngekonksu); avastati ka leeasemeid, mehe ja naise kaksikhaud, milles oli ripatsina kantud luust ja merevaigust loomakujukesi, ning eraldi lapsehaud. Luustikud olid protolaponoidset tüüpi mehe ja naise omad. Kultuurkihi ülaosast leiti ka hilisneoliitilist nöörkeraamikat ja poolik venekirves ning raua- ja keskaja keraamikat, kultuurkihi sügavamast osast ainult metsloomade ja koera, ülemisest ka muude koduloomade luid.

Kirjandus

  • Л. Янитс. Неолитическое поселение Валма. – Труды Прибалтийской обьединенной комплексной экспедиции. 1. Москва, 1959

EE 12, 2003