Vares, Tõnis

Tõnis Vares (23. VII 1859 Lätkalu küla, Võisiku vald – 27. VI 1925 Tallinn), riigitegelane ja jurist.

Õppis 1872–82 Riia vaimulikus koolis ja seminaris, 1882 sooritas eksternina küpsuseksami Tallinna Aleksandri gümnaasiumi juures, 1887 lõpetas Peterburi ülikooli õigusteaduskonna kandidaadikraadiga.

Osales Manasseini revisjonis (1882–84) tõlgina ja nõunikuna Eesti küsimustes. 1888 oli kohtuameti kandidaat Tallinnas. Oli 1889–1903 Haapsalu talurahvaasjade komissar, teenis 1903–06 ametnik kindralkuberneri juures Vilnos. Aastast 1906 töötas Venemaa rahandusministeeriumis (sh oli Talurahva Panga nõukogu liige Riias ja Peterburis, 1914–17 rahandusministri nõukogu liige ja kaudsete maksude peavalitsuse ülema asetäitja). Hea teenistuse eest omistati talle salanõuniku tiitel.

Märtsis 1917 naasis Eestisse, oli 1919–20 rahaministri abi, 28. VII – 26. X 1920 rahaminister, Venemaale evakueeritud Eesti varade tagasitoomiseks loodud erikomisjoni esimees kuni 1920. aasta augustini. Sellest tulenes ka tema valimine esimeseks Eesti saadikuks Nõukogude Venemaal. 14. II 1921 – 21. VI 1922 oli Vares suursaadik Nõukogude Venemaal, 29. VI 1922 – 26. VII 1924 riigikohtunik ning 1924–25 Eesti Panga direktor.

Tõnis Vares on maetud Tallinna Siselinna kalmistule.

Kasutatud kirjandus

  • Eesti välisteenistuse biograafiline leksikon 1918–1991. Välisministeerium, 2006

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2013