Vassiljev, Jüri

Jüri Vassiljev (15. X 1961 Kohtla-Järve), kvaternaarigeoloogdr. phil. kvaternaarigeoloogia erialal (1997, Lundi ülikool). Lõpetas 1985 Tartu Riikliku Ülikooli. Oli 1985–92 Eesti Teaduste Akadeemia geoloogia instituudi teadustöötaja, 1994–97 Lundi ülikooli füüsilise geograafia teaduskonnas teadusinsener ja kvaternaarigeoloogia instituudis doktorant. Aastast 1997 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi vanemteadur.

Uurimisvaldkonnad: paleokliima, paleolimnoloogia, järvetasemete muutused, Balti jääpaisjärve areng ja viirsavid. Uurib pärastjääaegsetes soo- ja järvesetetes talletunud keskkonnatingimuste ja kliima muutusi ning nende modelleerimise võimalusi. 

Töid

 • The simulated response of lakes to changes in annual and seasonal precipitation: implication for Holocene lakelevel changes in Northern Europe. – Climate Dynamics 14 (11), 1998
 • Simulating the Holocene lakelevel record of Lake Bysjon, Southern Sweden (autoreid). – Quaternary Research 49 (1), 1998
 • Climate changes during the Holocene recorded by lakes from Europe (autoreid). – Climate development and history of the North Atlantic realm, 2002, lk 191–204)
 • Simulation of the Baltic Sea shorelines in Estonia and neighbouring areas (autoreid). – Journal of Coastal Research 19 (2), 2003, lk 261–268
 • Holocene buried organic sediments in Estonia (autoreid). – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 55 (4), 2006, lk 296–320
 • Palaeogeographic reconstruction of proglacial lakes in Estonia (autoreid). – Boreas 36, 2007, lk  211–221
 • Kopli ja Paljassaare poolsaar olid veel hiljaaegu saared (koos Leili Saarsega) – Eesti Loodus 10,  2008
 • Vabaduse väljak. Eesti mahukaim arheoloogiline uurimisobjekt (autoreid). – Horisont, 5, 2009
 • Tallinna ala arengust Holotseenis (koos Leili saarsega). – Tallinna geoloogia, 2010, lk 118–129
 • Palaeogeographic model for the SW Estonian coastal zone of the Baltic Sea (autoreid). – The Baltic Sea Basin, 2011, lk 165–188

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14; muudetud 2011