veetše

veetše, poliitilisi küsimusi otsustav rahvakoosolek Venemaal 10.–15. sajandil. Eriti tähtsad olid Novgorodi ja Pihkva veetše.

VE, 2006