Vehendi

Vehendi, küla Tartumaa Rannu vallas Võrtsjärve rannikul. Puhke- ja suvituskoht: luitestunud rannakõrgendik Trepimägi. Kalmed. Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Limnoloogiakeskus.

VE, 2006