veojõud

veojõud, liiklusvahendi liikumise suunas mõjuv motoorne tõmbe või tõukejõud.

  •  Põllumajanduses jõud, millega traktor või veoloom (nt hobune) veab veokit või põllutööriista. Veojõudu mõõdetakse harilikult dünamomeetri või dünamograafiga tegeliku töö juures või kombineeritud veokatseil.

VE, 2006