Verevi kalmed

Verevi kalmed, kivikalmed Tartumaal Rannu vallas Võrtsjärve kirderanniku ja Sangla soostiku vahel. Verevis kui kunagisel Võrtsjärve randa liigestanud neemikul on mitu I aastatuhande ja hilisemate leidudega kalmekohta: Sandimärdi kivikalme (kaevanud Harri Moora, 1932), Läätse pere juures olev kalme (Marta Schmiedehelm, 1931), Kivistiku kivikalmed.

EE 10, 1998