Verte, Artur

Artur Verte (27. IX 1901 Peterburi – 3. X 1978 Tallinn), hüdrogeoloog, geoloogiadoktor (1965, Leningradi ülikool, kinnitatud 1967).

Lõpetas 1932 Leningradi mäeinstituudi, töötas seejärel Venemaal ja Kesk-Aasias hüdro- ja ehitusgeoloogina ning 1947–78 ENSV Teaduste Akadeemia geoloogia instituudis (1958–73 hüdrogeoloogia sektori juhataja). Tegeles hüdrogeoloogilise teenistuse organiseerimisega Eestis, korraldas statsionaarvaatlusi ja kaadriõpet.

Uurimusi Eesti põhjavee hüdrostratigraafilise liigestuse, koostise ja dünaamika kohta. Prognoosis mineraalvee olemasolu Eestis mitu aastat enne selle avastamist. 

Töid

  • О перспективных получения минеральных лечебных вод в Эстонской ССР. – Вопросы куруртологии, физиотерапии и лечебной физической культуры, 1956
  • Основные черты гидрогеологического строения и формирования подземных вод Эстонского артезианского бассейна. –  Известия Академии Наук Эстонской ССР. Биология 14 (4), 1965
  • Глубинные гидрохимические исследования: Эстония (autoreid). – Геохимические исследования и поиски полезных ископаемых в Белоруссии и Прибалтике (Minsk, 1977)

Kirjandus

  • V. Karise, A. Pill. Artur Verte – teadusliku hüdrogeoloogia rajajaid Eestis. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IV. Tallinn, 1983
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2011