vesikond

vesikond, vananenud nimetus bassein, veelahkmega piiratud maa-ala, millest toituvad jõed jm vooluveekogud voolavad ühte veekogusse (nt Soome lahe vesikond); hõlmab ka äravooluta alasid. Jõe vesikonda nimetatakse jõgikonnaks (jõgi). Võrdle valgala.

VE, 2006