vihmamets

Vihmamets

vihmamets, hülea, niiske troopika (ekvatoriaalvöötme ning sademeterohkete lähisekvatoriaal- ja troopikavöötmealade) igihaljas taimekooslus. Looduslik vihmamets on kõrge, mitmerindeline, liigirohke ja valgusvaene, sisaldab ohtrasti liaane ja epifüüte. Suurimad vihmametsad paiknevad Amasoonias, Aafrikas, Kesk-Ameerikas, Malai saarestikus. Laiemas tähenduses on vihmametsad ka niiske lähistroopika ja parasvöötme soojemate piirkondade igihaljad metsad. Amasoonia vihmametsa nimetatakse selvaks. Nüüdisajal hävivad vihmametsad kiiresti – eri hinnangute järgi 50 000 – 250 000 km2 aastas. Nende hävimist põhjustab metsa asendamine põldude, istandike ja karjamaadega, hoogne puiduvarumine, maavarade lahtine kaevandamine ja hüdroelektrijaamade tarbeks veehoidlate rajamine. Rahvusvahelised organisatsioonid on rakendanud olulisi meetmeid vihametsade säilitamiseks, et vältida õhkkonna ohtlikke muutusi.

VE, 2006