viipekeel

viipekeel, kindla tähendusega viibete (žestide) süsteem, mida kurdid kasutavad suhtlemiseks. Viibe väljendab põhiliselt leksikaalset mõistet, sõna. Kohandatud viipekeelt kasutatakse ka muudel kõnetuse juhtudel.

VE, 2006