Viires, Helmi

Helmi Viires

Helmi Viires (29. I 1919 Järva-Jaani, Võhmuta vald – 3. III 1984 Tallinn), keeleteadlane, filoloogiakandidaat (1963). Lõpetas 1946 Tartu Riikliku Ülikooli. Töötas 1947. aastast Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis (KKI; 1975–83 vanemteadur). Oli teenekas murdekoguja ja -arhivaar ning KKI murdekartoteegi rajajaid. „Eesti murrete sõnaraamatu” käsikirja koostajaid. Avaldanud uurimusi eesti murretest ja sõnavarast.

EE 14, 2000