viirsavi

viirsavi, mandrijää sulamisveega jääpaisjärvedesse kandunud peeneteraline kihiline sete. Selles eristuvad suvel kuhjunud jämedateralisest (liivakamast) ja talvel moodustunud peeneteralisest (savikamast) ainesest kihid; suve- ja talvekihti koos nimetatakse aastakihiks ehk varviks. Varvide loendamine ning nende paksuse mõõtmine ja võrdlemine võimaldab määrata sette kuhjumise ja mandrijää taandumise kiirust ning sette absoluutset vanust. Varvidel põhinev viirsavi uurimise meetod on varvomeetria.

VE, 2006