viirus

viirus, väga väike rakutu objekt, geneetilise tasandi parasiit. Viirus aktiviseerub alles pärast elusrakku tungimist. Koosneb peamiselt nukleiinhappest (RNA-st või DNA-st) ja valgust, tema süntees toimub raku tsütoplasmas või tuumas viiruse nukleiinhappe geneetilise informatsiooni põhjal raku ensüümide vahendusel ja raku energia arvel. Väljaspool rakku olevat viirust nimetatakse virioniks, see on korrapärase ehitusega moodustis.

  • Informaatikas väike arvutiprogramm, mis kopeerib ennast ise, lülitudes teiste programmide koosseisu ja rikkudes neid. Levib diskettide ja võrgu (sh elektronposti) kaudu, võib kustutada kõik kõvaketta programmid ja andmed. Avastamiseks ja kõrvaldamiseks on pidevalt uuendatavad antiviirusprogrammid.

VE, 2006