Vilo, Ago

Ago Vilo

Ago Vilo (14. IX 1933 Tallinn) geotehnikainsener ja poliitikavaatleja. Lõpetas 1957 Leningradi Mäeinstituudi mäeinsener-geoloogina. Töötanud 1957–79 Eesti Tööstusprojektis ja 1979–91 Riiklikus Ehitusuuringute Instituudis (peamiselt peaspetsialistina), 1991–99 Eesti Vabariigi Välisministeeriumi nõunikuna Kesk-Euroopa poliitika alal, oli 1969–94 Tartu Ülikooli mittekoosseisuline õppejõud (luges ehitusgeoloogia, pinnasemehaanika, geotehnika jmt kursust).

Peamised uurimissuunad: pehmete savide omadused ja kandevõime, ehitusgeoloogilise uurimise metoodika, ehitiste vajumine. Eesti geotehnikaterminoloogia autoreid. Oli 1971 Eesti pinnasenormide autorikollektiivi juht, aastast 1978 NSVL TA Ehitusgeoloogia Nõukogu liige, 1962 ENSV Ehituskomitee Geotehnika Komisjoni organiseerijaid ja kauaaegne esimees, Baltimaade geotehnikaalase koostöö organiseerijaid. Olnud Euroraili Ühingu (Helsingi) juhatuse liige.

Aastast 1961 on Eesti Raadio ja ajalehtede poliitikavaatleja, tõlkinud raamatuid poola ja slovaki (sh František Chorvát ja Juraj Orlík „Meie igapäevaviisakus”, 1990)  keelest.  Aastast 1989 Tšehhi Seltsi (aastani 1993 Tšehhoslovakkia Ühing) esimees. Mitmete erialaühingute (sh Rahvusvahelise Pinnasemehaanika ja Geotehnika Ühing) liige.

Valgetähe medaliklassi teenetemärk (2001) ja Poola Kuldne Teeneterist. 

Töid

 • Ehitusgeoloogia sõnastik (koos Vaino Olliga). – Ehitusgeoloogia kogumik I. (1962)
 • Olukorrast ehitusgeoloogia alal Eesti NSV-s. – Ehitusgeoloogia kogumik I, 1962, lk 4–13
 • Ehitusgeoloogia (1986)
 • Geotechnics in Estonia (1988)
 • Eesti geotehnika kakskümmend viis aastat. – Ehitusgeoloogia kogumik V, 1991, lk 5–13
 • Vaino Olli (8. l 1928–14. lX 1986), ehitusgeoloogia pioneer Eestis (koos Herbert Viidinguga). – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist IX. Tallinn, 1993
 • Baltic Sea circular link via rock tunnels (koos U. Anttikoskiga). – Proceedings of the World Tunnel Congress 99 (1999)
 • Geotehnika taassünd? – Keskkonnatehnika 6, 2000, lk 17–19
 • Poola ja Eesti üheksakümnendail. - Riigikogu Toimetised 2, 2000
 • Slovakkia püsib Euroopa kursil ja Tšehhi Vabariik NATOs ja peagi Euroopa Liidus.  – mõlemad Diplomaatia 2, november 2003

Kirjandus

 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995

EE 14, 2000; muudetud 2011