Vingisaar, Peeter

Peeter Vingisaar (8. I 1936 Tallinn), geoloog. Lõpetas 1960 Leningradi ülikooli. Töötanud aastast 1960 Eesti Geoloogiakeskuses (1970–75 geoloogiaosakonna juhataja, 1975–83 peageoloog, 1986–98 rakendusgeoloogiaosakonna juhataja. 1998–2000 programmiala juhataja).

Uurimused käsitlevad Eesti Vara-Paleosoikumi karbonaatkivimeid ning Eesti mineraalveeleiukohti. Eesti mineraalvete esmaavastajaid (1966 Ikla, 1967 Värska).

Töid

  • Eesti mineraalveed ja nende kasutamine. – Põhjavee kasutamisest ja kaitsest Eesti NSV-s (1978)
  • О породообразующих карбонатных минералах палеозоя Эстонии (koos K. Utsaliga). – Советская Геология 12, 1978
  • Värska mineraalvetest. – XIV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted, 1985, lk 26–29
  • Ahtme tektoonilise rikkevööndi ehitus (koos Vello Kattaiga). – ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised Geoloogia 29,1982, lk 55–62 (vene keeles)
  • Eesti Geoloogiakeskus 70/50: turbauuringute poolsajand. – Eesti Geoloogiakeskus (2008, koostajaid ja toimetajaid) 

Kirjandus

  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; muudetud 2011