visiir

visiir, 1. rüütlikiivri liikuv, vaatepiluga näokatteosa. – 2. geodeesiariista suunamis- või sihtimisseadis. – 3. kitsas metsasiht, mis harilikult on rajatud raielangi piiritlemiseks. – 4. veeremi- või parvlaeva vööri avatav ja suletav osa. Visiir kaitseb temast tagapool asetsevat autoteki rampi laeva liikumisel tekkiva vee surve ja lainetuse mõju eest.

VE, 2006