Volhov (jõgi)

Volhov, jõgi Loode-Venemaal; 224 km. Algab Ilmjärvest, suubub Laadoga järve. Volhovi hüdroelektrijaam (66 MW, 1918–26).

VE, 2006