volikiri

volikiri, esindatava poolt esindajale volituse kohta väljastatud kirjalik dokument.

VE, 2006