Volossovo kultuur

Volossovo kultuur, hilisneoliitikumi kultuur Volga ja Oka vahealal ja Volga ülemjooksul III aastatuhandel ja II aastatuhande algul eKr. Hästi töödeldud tulekiviesemed, sh loomakujukesed. Volossovo kultuur kuulus arvatavalt soome-ugri hõimudele.

VE, 2006