Vostokov, Aleksandr

Aleksandr Vostokov (õieti Osteneck; 1781–1864), baltisaksa päritolu Vene keeleteadlane. Uurimusi slaavi keelte, eriti vene keele alalt. Vene võrdlev-ajaloolise keeleteaduse rajajaid.

VE, 2006