Wilde, Peter Ernst

Peter Ernst Wilde (24. VIII 1732 Woedtke (Wodicke) Treptow' lähedal Taga-Pommeris – 28. XII 1785 Põltsamaa), Saksa arst ja valgustaja, dr. med. (1765 Greifswaldi ülikool). Õppis Collegium Fredericianumis ja Königsbergi ülikoolis usuteadust ning aastast 1749 Halle ülikoolis õigusteadust. Haigestus 1751 rõugeisse ning naasis meditsiinist huvitatuna Königsbergi ülikooli arstiteadust õppima. Asus 1765 Kuramaale ning toimetas Miitavis (Jelgavas) 1765–66 ajakirja „Der Landarzt” (52 numbrit, 21769 Frankfurdis ja Leipzigis). Tuli 1766 Woldemar J. von Lauwi kutsel Põltsamaa haigla juhiks, rajas sinna apteegi ja õpetas noormeestele meditsiini. Kavandas ka majandusseltsi ja põllumajanduskooli asutamist, kuid need ettevõtmised jäid huviliste puudumise tõttu katki. Asutas Põltsamaa lähedale Kuningamäe karjamõisa Vene keisririigi esimese eratrükikoja ning andis 1766–67 seal tsensuurivabalt välja esimest eestikeelset ajakirja „Lühhike öppetus mis sees monned head rohhud täeda antakse...” (41 annet, 21976) ja saksakeelset tervishoiualast perioodikat („Landarzti” järge „Liefländische Abhandlungen von der Arzeneywissenschaft”, 1766, nädalakirja „Der praktische Landarzt”, 1773, jm), arvustas neis muuseas pärisorjuslikku korda ja ebausku. 1771 ilmus tema „Arsti ramat...”. Tema kirjutisi eestindas August Wilhelm Hupel.

EE 14, 2000