Wisła

Wisła, Visla, Poola suurim jõgi; 1047 km. Algab Lääne-Beskiididest, suubub Gdański lahte, laevatatav 940 km. Kanaliühendus Odra, Dnepri ja Nemunasega. Jõe ääres asuvad Kraków, Varssavi ja Gdańsk.

VE, 2006