zoomorfne stiil

zoomorfne stiil, muinasaja ja varakeskaja kunstis levinud, üldistavaid loomamotiive rakendanud ornamendistiil. Esinenud näiteks muistses Skandinaavias ja Sise-Aasia rändrahvastel.

VE, 2006