Hiina linnad
Teekond
Seotud märksõnad
C-Cha
Changchun • Changsha
Che-Che
Chengdu
Cho-Cho
Chongqing
D-Dal
Dalian
G-Gua
Guangzhou
H-Har
Harbin
He-Hef
Hefei
K-Kai
Kaifeng
N-Nin
Ningbo
Z-Zha
Zhanjiang
Zhe-Zhe
Zhengzhou
Zi-Zib
Zibo
T-Tai
Taiyuan
Tan-Tan
Tangshan
Ti-Tia
Tianjin