AllkiriMeeri Säre lavakujunduse maketti valmistamas.
Autor
Autoriõigused ja/või allikaserakogu