ürgorg

ürgorg, vana, peamiselt viimasel jääajal mandriliustiku serva lähedal jääsulamisvee uuristatud lai sügav org. Eristatakse kunagise mandrijää servaga põiki kujunenud ehk radiaalseid ja jääservaga rööpseid ehk marginaalseid ürgorge. Nüüdisajal voolavad ürgorgudes suhteliselt veevaesed jõed või neis polegi vooluveekogu. Suuri ürgorge on Saksa-Poola madalikul, Leedus jm; Eestis leidub ürgorge peamiselt lõunaosas (näiteks Sakala kõrgustikul ja Ugandi lavamaa).

Osa uurijaid peab ürgorgudeks ka mattunud orge (enne viimast jääaega uuristunud ja hiljem liustikusetetega täitunud, nüüdispinnamoes nähtamatuid või osalt nähtavaid orutaolisi pinnavorme).

Loe ka seotud artiklit

EE 10, 1998; VE, 2006; muudetud 2011