liustikusetted

liustikusetted, glatsiaalsed setted, liustiku kuhjatud sorteerumata või vähesorteerunud ja ümardumata osistest koosnevad setted. Tüüpiline liustikusete on moreen.

VE, 2006