absoluutne temperatuur

absoluutne temperatuur, temperatuur, mida loetakse absoluutsest nullpunktist ja määratakse termodünaamilise temperatuuriskaala järgi. Mõõtühik kelvin. Absoluutse temperatuuri T ja Celsiuse temperatuuriskaalaga määratud temperatuuri t seob valem T = t + 273,15.

VE, 2006