adiabaatiline

adiabaatiline, soojusvahetuseta.

Adiabaatiline protsess – gaasi rõhu, ruumala või temperatuuri muutumine, ilma et toimuks soojusvahetust teda ümbritseva keskkonnaga.

Adiabaat – adiabaatilise protsessi kulgu kujutav olekudiagrammi kõver.

VE, 2006