ruumala

ruumala, maht, kinnise pinnaga piiratud ruumiosa suurus ja sellega seostatav positiivne reaalarv.

VE, 2006