advokaat

advokaat, juriidilise kõrgharidusega, kutseühendusse kuuluv sõltumatu isik, kes osutab füüsilistele ja juriidilistele isikutele õigusabi, esindab neid kohtus ja mujal ning osaleb kriminaalasjades süüdistatava kaitsjana. Eestis võib advokaadina tegutseda ja advokaadi nimetust kanda ainult advokatuuri kuuluv isik.

VE, 2006