kaugseire

kaugseire (ing remote sensing), distantsmeetodid, mida rakendatakse Maa pindmiste objektide loendamiseks ja uurimiseks ning geoloogilise ehituse ja loodusvarade kindlakstegemiseks lennukeilt, helikoptereilt (aeromeetodid) ning kosmoserakettidelt ja -laevadelt (kosmomeetodid).

VE, 2006